Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Psychospołeczne konteksty badań nad agresją interpersonalną

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 40,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,80 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Grażyna Poraj, Magdalena Poraj-Weder (red. nauk.) | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Niska


Kategorie: Pedagogika społeczna | Resocjalizacja | Wydawnictwo APS |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 38,10 zł | Kod kreskowy: 9788367721011
Rok wydania: 2023 | Wydanie: 1 | Oprawa: miękka | Strony: 312 |


Agresja, mimo upływu czasu oraz zmieniających się uwarunkowań społeczno-historycznych, jest problemem ciągle aktualnym, ale jednocześnie trudnym do badania. Jest to wynikiem coraz bardziej zróżnicowanych i nasilających się form zachowań agresywnych w życiu społecznym. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci powstało wiele nowych podejść teoretycznych, które w bardziej precyzyjny sposób pozwalają zrozumieć i wyjaśnić mechanizmy psychologiczne lezące u podstaw zachowań agresywnych człowieka. Z przeglądu psychologicznej literatury przedmiotu wynika, ze mimo wielu badan prowadzonych w tym zakresie na polskim rynku wydawniczym niewiele jest naukowych opracowań monograficznych, które rozpatrywałyby wieloaspektowo kwestie dotyczące zachowań agresywnych człowieka. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, ze lukę w tym zakresie w znacznym stopniu wypełnia niniejsza książka, z uwagi na jej zawartość treściowa oraz odniesienie do najnowszych wyników badan. Z recenzji prof. dr hab. Teresy Rostowskiej Zjawisko agresji interpersonalnej doczekało się tysięcy analiz w fachowej literaturze psychologicznej, pedagogicznej i prawniczej. Powinniśmy już wszystko wiedzieć o tej czynności ludzkiej i, co ważniejsze, umieć jej społeczny zasięg ograniczać. Tak jednak nie jest. Kolejny profesjonalny i rzetelny namysł nad paradygmatami badan agresji, modelami tego zjawiska i nowymi danymi empirycznymi jest cennym wkładem do nauki i praktyki społecznej. Prezentowana książka jest dziełem wielu autorek, podporządkowanym wiodącej myśli redaktorek naukowych tomu. Czytelnik znajdzie w niej rozważania definicyjne, przeglądy badan i modeli teoretycznych, oryginalne prace badawcze. Podejmowane obszary rozważań zawierają się w przestrzeni od internetu, poprzez agresje rówieśniczą, agresje w rodzinie i pomiędzy rodzeństwem, aż do agresji w związkach romantycznych i autoagresji. Książka dedykowana jest pamięci profesora Adama Frączka – twórcy „polskiej szkoły badan agresji interpersonalnej”. Monografia jest ważnym i użytecznym materiałem naukowym i dydaktycznym. Interdyscyplinarny materiał zawarty w tekście powinien być atrakcyjny dla zróżnicowanego grona odbiorców. Z recenzji dr hab. Barbary Weigl, prof. APS