Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Agresja w rodzinie Retrospektywna ocena roli relacji rodzinnych w formowaniu się agresji pomiędzy rodzeństwem

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 42,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,84 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Magdalena Poraj-Weder, Grażyna Poraj | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Niska


Kategorie: Pedagogika społeczna | Wydawnictwo APS |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 40,00 zł | Kod kreskowy: 9788366879539
Rok wydania: 2021 | Wydanie: 1 | Oprawa: miękka | Strony: 284 |


Autorki podejmują ważną i aktualną problematykę zarówno pod względem merytorycznym, jak i społecznym. Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na przejawy, funkcje, uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji pomiędzy rodzeństwem. (…) Bogata zawartość merytoryczna publikacji powoduje, że powinna się spotkać z życzliwym przyjęciem szerokiego kręgu Czytelników i będzie dla nich wartościowym i użytecznym materiałem do przemyśleń. Pracą zainteresują się zapewne nie tylko psychologowie i pedagodzy, lecz także osoby, które będą chciały zapoznać się z nowszymi badaniami i opartymi na nich refleksjami na temat, czym jest agresja w podsystemie rodzeństwa, jakie są jej przejawy oraz kontekstu, w jakim do niej dochodzi. Może również zainteresować rodziców stojących przed koniecznością zapobiegania zachowaniom agresywnym pomiędzy własnymi dziećmi. Z recenzji dr hab. prof. UWr Danuty Boreckiej-Biernat Monografia Magdaleny Poraj-Weder i Grażyny Poraj jest interesującą propozycją, ukazującą problematykę agresji między rodzeństwem z perspektywy psychologii agresji, psychologii rozwoju oraz psychologii rodziny ze szczególnym uwzględnieniem założeń, leżących u podstaw systemowego podejścia do rodziny. Jest to wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym pozycja, poruszająca ważny problem, który zwykliśmy społecznie bagatelizować, choć jego konsekwencje mogą trwale zaburzać funkcjonowanie jednostki w życiu dorosłych. Systematyzacja wiedzy z obszaru uwarunkowań i skutków agresji między rodzeństwem jest punktem wyjścia do opracowania skutecznych interwencji w system rodzinny, obniżających agresję w podsystemie rodzeństwa. Z recenzji dr Moniki Dominiak-Kochanek, APS