Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Rozumienie pytań

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 32,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,64 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Joanna Mikulska | Wydawca: Wydawnictwo WiR


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Seria: Ćwiczenia kompetencji językowych
Kategorie: Edukacja polonistyczna | Gramatyka i ortografia | Specjalne potrzeby edukacyjne | Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 30,48 zł | Kod kreskowy: 9788389807281


Prezentowane materiały pomagają w ćwiczeniach ukierunkowanych na rozwijanie następujących umiejętności: formułowanie zdań poprawnych gramatycznie - o zachowanym prawidłowym szyku i fleksji, szczególnie w odniesieniu do rzeczowników, inicjowanie wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, będących etapem wstępnym do opanowania umiejętności samodzielnego opowiadania; różnicowanie oraz właściwe stosowanie zaimków osobowych (on, ona) i wskazujących (ten, ta); rozumienie pytań dotyczących osób, czynności oraz zaczynających się od: czym? na czym? w czym?; pojmowanie i samodzielne prawidłowe stosowanie partykuł: tak, nie. Co więcej, zachęcają do poszerzania zakresu słownictwa czynnego. Zestaw zawiera 44 karty pracy z prostymi ilustracjami prezentującymi czynności oraz etykiety do pocięcia, gdzie na awersie etykiety mieści się symbol, a na rewersie wyraz. Całość została podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się zestawiania obrazków oraz zdań do nich, które ściśle ze sobą korelują i są właściwym opisem obrazka. Tutaj zadaniem podopiecznego jest udzielenie odpowiedzi na konkretne pytanie. Ramki paska zdaniowego pod obrazkiem, które ćwiczący może kolejno wskazywać w trakcie odpowiadania, sugerują ile słów ma zawierać a tym samym jak długa ma być wypowiedź. W przypadku osób posługujących się pismem, ramki mogą posłużyć do ćwiczeń w pisemnym udzielaniu odpowiedzi. Poniżej przedstawiono zdania do obrazków. W odpowiedziach na pytanie: „Opowiedz, co widzisz na obrazku?” dopuszcza się pewien zakres swobody wypowiedzi. Seria "Ćwiczenia kompetencji językowych" składa się z trzech zeszytów ćwiczeń: Antonimy część 1, Antonimy część 2 oraz Rozumienie pytań. Zawarte w nich zadania służą kształtowaniu umiejętności komunikacji językowej, a w szczególności: • rozumienia i poprawnego posługiwania się antonimami, zaimkami wskazującymi i osobowymi; • formułowania zdań poprawnych gramatycznie, z prawidłowym szykiem i fleksją; • budowania wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, wprowadzenie do samodzielnego opowiadania; • rozumienia pytań dotyczących osób i czynności.