Nauczycielski obraz ucznia u progu edukacji przedmiotowej

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 35,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,70 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Monika Kupiec | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Wysoka


Kategorie: Metodologia i badania | Pedagogika | Pedagogika wczesnoszkolna | Przewodniki metodyczne i poradniki dla nauczyciela | Wydawnictwo APS |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 33,33 zł | Kod kreskowy: 9788366010963
Rok wydania: 2021 | Wydanie: 1 | Oprawa: Miękka | Strony: 156 |


Monika Kupiec – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel terapii pedagogicznej z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w publicznej szkole podstawowej, magister filologii polskiej UW, słuchaczka studiów podyplomowych: Sztuka – Plastyka i Muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum na UW oraz Terapia Pedagogiczna na APS; doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika, adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, sekretarz Redakcji pisma naukowego Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, sekretarz Sekcji Edukacji Elementarnej KNP PAN (2020–2023). Jej zainteresowania naukowe koncentrują na nauczycielskich oczekiwaniach wobec ucznia edukacji wczesnoszkolnej w obszarze rozwoju językowego i społecznego. Metafora nauczyciela jako artysty-malarza w żadnym razie nie powoduje upraszczania opisywanych zagadnień i badań, wręcz odwrotnie, w trakcie omawiania wymagających wielostopniowej analizy problemów pozwala na utrzymanie pożądanej równowagi rozumienia. Sprzyja poprawnemu odczytywaniu intencji autorki […], mimo złożoności języka jakim się posługuje. Wiedza na temat cech tego właśnie, kolektywnego obrazu ucznia rozpoczynającego drugi etap edukacyjny, mimo że niezwykle silnie determinującego jego dalsze losy, jest w polskiej literaturze przedmiotu nowa, jeszcze niewystarczająco ugruntowana, a waga samego momentu przejścia ucznia z edukacji zintegrowanej do edukacji przedmiotowej niedostatecznie rozumiana. Z tego powodu […] to praca bardzo ważna i wartościowa. Z recenzji dr hab. Agnieszki Olechowskiej, prof. APS Ten obraz skłania, a przynajmniej powinien skłonić do refleksji nad kondycją edukacji nie tylko na progu edukacji przedmiotowej, ale nad nauczycielską ideologią edukacyjną i pedagogią wyznaczającą ramy myślenia o uczniu, roli nauczyciela i relacji nauczyciel–uczeń. […] Monografia stanowi ważny i aktualny głos w dyskusji nad kondycją współczesnej szkoły opisywanej słowami nauczycielek- polonistek. To cenny materiał nie tylko dla badaczek i badaczy współczesnej szkoły i procesów w niej zachodzących, dla nauczycieli w niej zanurzonych oraz adeptów kierunków i specjalności nauczycielskich. To lektura dla wszystkich zainteresowanych obrazem przestrzeni szkolnej, relacjami między nauczycielami i uczniami, nauczycielami a rodzicami uczniów. Z recenzji dr hab. Kingi Kuszak, prof. UAM w Poznaniu