Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 39,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,78 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Bałachowicz Józefa, Tomaszewska-Witkowska Anna | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Niska


Kategorie: Józefa Bałachowicz | Pedagogika | Pedagogika wczesnoszkolna |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 37,14 zł | Kod kreskowy: 9788362828999
Rok wydania: 2015 | Oprawa: Miękka | Strony: 354 |


Dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz Profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej; pedagog, badacz i koordynator prac badawczych w zakresie wczesnej edukacji; kierownik Zakładu Wczesnej Edukacji; przewodnicząca Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; członek Rady Naukowej „Rocznika Komisji Nauk Pedagogicznych” PAN; członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły”; redaktor tematyczny czasopisma „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka, współautorka i redaktorka wielu publikacji naukowych związanych z jakością procesu edukacji, kulturą dydaktyczną edukacji wczesnoszkolnej, diagnozą nadmiernych trudności szkolnych oraz problematyką, m. in. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, Umiejętność czytania uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – perspektywy – potrzeby,Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych, Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Edukacja (dla) dziecka – od trzylatka do sześciolatka, Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka, Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka, Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna; Pomiędzy dwiema edukacjami, t.2. Dr Anna Witkowska-Tomaszewska Doktor nauk społecznych, pedagog edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. Adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Tutor akademicki. Specjalista ds funduszy unijnych. Ekspert w projekcie naukowo-badawczym „Społecznie odpowiedzialna uczelnia” realizowanego przez WSP TWP. Obszar zainteresowań badawczo-naukowych: edukacja początkowa, innowacje edukacyjne we wczesnej edukacji oraz pedagogika krytyczna. Autor m.in. publikacji: Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli, Tutoring metoda zarządzania talentami, Wzorce aktywności poznawczej prezentowane w pakietach edukacyjnych w ujęciu dyskursywnym. Twórca autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego realizowanego metodą projektów dla dzieci 6- i 7 -letnich, pochodzących ze środowiska o dużym zagrożeniu niepowodzeniami szkolnymi lub z problemem uzależnienia od alkoholu.Współtwórca autorskiego programu wspomagania wszechstronnego rozwoju skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej współfinansowanego przez Biuro Edukacji. Współautor międzynarodowego projektu Edukacja środowiskowa dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli finansowanego ze środków norweskich oraz krajowych.