Wiarygodne wnioskowanie z danych Poradnik humanisty

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 49,90 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 1,00 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Góralski Andrzej | Wydawca: Universitas rediviva


Dostępność: Niska
Czas dostawy tego produktu może być wydłużony


Kategorie: Metodologia i badania | Pedagogika | Statystyka |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 47,52 zł | Kod kreskowy: 9788394341510
Rok wydania: 2016 | Oprawa: Twarda | Strony: 458 |


Słowo wstępne    Skupione w naszej Szkole i w jej otoczeniu społecznym środowisko metodologów i pedagogów powszechnie akceptuje ideał człowieka - twórcy dążącego do mistrzostwa.    Podstawa ta - w pełni realizująca wizję pedagogiki, również pedagogiki twórczości, jako pedagogiki odwagi i nadziei - zakłada więc, że każdy adept i wychowanek jest formowany na mistrza, w dostępnym mu zakresie.    A to z kolei oznacza obecność ""skrzynki narzędziowej"" formowania, czyli naboru instrumentów pomocnych w realizacji ideału.    Jednym z tych instrumentów pragnie być zarówno autor, jak i jego Wiarygodne wnioskowanie z danych, stanowiące - jeszcze niepełne - załączenie ogółu treści, które można i które trzeba przekazać Czytelnikowi.    Z szacunkiem dla tradycji i z respektem dla współczesnej nowoczesności.    A także z nadzieją skuteczności i dalszego trwania.Andrzej Góralski12 listopada 2016 rokuSpis treściSłowo wstępne 5Część pierwsza O metodach poznania 7Przykład badania i przestroga 71. Zmagania z losem, czyli ""gra o przetrwanie"" 82. Pierwsze reguły postępowania badawczego 93. Najprostsze obiekty i ich właściwości II4. Struktury n-komórkowe. 155. Pogłębiamy syntezę 226. Właściwości układów finalnych 237. Koncentrujemy uwagę na procesach 268. Poprzednicy 279. Przemiany ośmioboku 2810. Przemiany e-formy 3211. Wzorce oceny chaosu 3512. Cztery struktury, dość odmienne 3813. Trochę dedukcji 4414. Szukamy reguł przebiegu 4615. Kontynuujemy - procesy bez ograniczeń długotrwałości 4716. Czym skutkuje symetryzacja struktur początkowych 48I7. Zachęta i przestroga 54Rozdział 1 Procedura postępowania badawczego 571.1. Podejmowanie problematyki 571.2. Formułowanie problemu 591.3. Uzasadnienie problemu 611.4 Analiza problemu 621.5. Przygotowanie badań 641.6. Przeprowadzenie badań 681.7. Opracowanie danych - opis materiału badawczego 691.8. Wnioskowanie statystyczne 701.9. Sformułowanie rozwiązania problemu 711.10. Refleksja nad rozwiązaniem 71Część druga Podstawowe metody opisu statystycznego 73Rozdział 2 Opis materiału badawczego - zagadnienia podstawowe 752.1. Liczenie i mierzenie 752.2. Rodzaje właściwości (cech) 752.3. Rodzaje skal pomiarowych 762.4. Przekształcanie skal 782.5. Rodzaje wskaźników statystycznych 80Rozdział 3 Opis danych - skale nominalne 833.1. Tablice wielodzielcze 833.2. Miary położenia i rozproszenia 853.3. Miary siły związku 88Rozdział 4 Opis danych - skale porządkowe 974.1. Uporządkowania 974.2. Miary położenia i rozproszenia 984.3. Miary zgodności uporządkowań 101Rozdział 5 Opis danych - skale przedziałowe l095.1. Obserwacje jednej cechy 1095.2. Szeregi rozdzielcze jednej cechy . III5.3.Miary położenia I 165.4. Miary rozproszenia . 1195.5. Miary asymetrii i kurtosis 1235.6. Obserwacje dwu cech - tablice korelacyjne 1265.7. Regresja pierwszego rodzaju 1305.8. Regresja drugiego rodzaju 1345.9. Miary współzmienności 1375.9.1. Współzależność cech ilościowych 1375.9.2. Współzależność cechy ilościowej i cechy jakościowej 1405.10. Szeregi statystyczne wielu cech . 143Zestawienie miar położenia, rozproszenia i współzmienności 153Zestawienie wskaźników jakości przewidywania 153Część trzecia Kilka konstatacji, uzasadnień i przykładów 155I.Wprowadzenie 1552. Wskaźniki klasyfikacji 1552.1. Przewidywanie jednokrotne dokładne . 1562.2. Przewidywanie modalnej przewidywaniem optymalnym . 1562.3. Wartość oczekiwana straty wynikającej z przewidywania modalnej wskaźnikiem rozproszenia . 1572.4. Heurystyka rozkładu bazowego 1582.5. Bazowy rozkład prawdopodobieństw 1582.6. Heurystyka minimum wariancji 1592.7. Heurystyka prostoty 1602.8. Współczynniki z, 1612.9. Podsumowanie . 1612.10. Ekstensje 1623. Przestrzeń metod rozwiązywania zadań 1623.1. Założenia 1623.2. Definicja m-sposobu HSR 1633.3. Konsekwencje . 1633.4. Heurystyka 1643.5. Przestrzeń metod rozwiązywania zadań . 1643.6. Dalsze zastosowania . 1673.7. Wskaźnik odległości dwu obiektów opisanych jakościowo 1674. Test porównania częstości 1684.1. Założenia. 1694.2. Cel 1694.3. Realizacja budowy testu 1694.4. Tablice testu Fp 1755. Przydatne narzędzie badań - test 1765.1. Zagadnienie i jego rozwiązania 1765.2. Podstawa testu ""widełek"" 1775.3. Trudności 1775.4. Automatyzacja wyliczeń 178Część czwarta Podstawowe metody wnioskowania statystycznego 179Rozdział 6 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 1816.1. Pojęcia podstawowe 1816.2. Reguła Bayesa . 1876.3. Zmienna losowa, jej wartość oczekiwana i wariancja 1896.4. Grupa zmiennych losowych 1976.5. Rozkład dwumianowy Bemoulliego i jego przybliżenia: rozkład Poissona i rozkład normalny 2036.6. Rozkład Pólya i jego uproszczenie: rozkład hipergeometryczny, oraz ich przybliżenie: rozkład z-P 2076.7. Rozkład normalny dwuwymiarowy 2126.8. Rozkłady zbieżne do rozkładu normalnego 2146.9. Wykorzystywanie dystrybuanty i antydystrybuanty rozkładu normalnego 219Rozdział 7 Próba a populacja 2297.1. Strategia reprezentacyjna 2307.2. Uzyskiwanie próby prostej 2317.3. Uzyskiwanie próby gronowej . 2327.4.Uzyskiwanie próby warstwowej jednostopniowej 2337.5.Uzyskiwanie próby warstwowej dwustopniowej 2347.6.Warunki zgodności wyników losowania z modelem próby prostej 2347.7. Uwagi końcowe . 235Rozdział 8 Procedura wnioskowania statystycznego 2398.1. Opis modelu populacji generalnej 2408.2. Opis próby 2448.3. Hipotezy statystyczne 2468.4. Weryfikacja hipotez statystycznych 2498.5. Sformułowanie wniosku statystycznego 256Rozdział 9 Wnioskowanie o parametrach modelu populacji 2599.1. Oszacowania punktowe i przedziałowe . 2599.2. Oszacowania przedziałowe miar położenia i porównanie tych miar ze standardem 2629.2.1. Skale nominalne 2629.2.2. Skale przedziałowe 2649.3. Oceny przedziałowe miar rozproszenia i porównanie tych miar ze standardem 2679.3.1. Skale nominalne 2679.3.2. Skale przedziałowe 2699.4. Porównanie ze standardem miar asymetrii i kurtosis 2709.5. Oszacowania przedziałowe miar współzmienności i porównanie tych miar ze standardem 2729.5.1. Skale nominalne 2729.5.2. Skale przedziałowe 274Rozdział 10 Testy istotności dotyczące miar położenia 27910.1. Skale nominalne - próby niezależne 27910.1.1. Test porównujący częstości - dla dwu prób niezależnych 27910.1.2. Test porównujący częstości - dla m prób niezależnych 28110.2. Skale nominalne - próby zależne 28210.2.1. Porównywanie dwu zależnych ocen częstości 28210.2.2. Test Cochrana - dla prób zależnych 28310.3. Skale porządkowe - próby niezależne 28510.3.1. Test Wilcoxona - dla dwu prób niezależnych 28510.3.2. Test Krnskala-Wallisa - dla prób niezależnych 28710.4. Skale porządkowe - próby zależne 28910.4.1. Test znaków - dla dwu prób zależnych 28910.4.2. Test Wilcoxona dla par - dla dwu prób zależnych 29010.4.3. Test Friedmana - dla prób zależnych 29210.5. Skala przedziałowa - próby niezależne 29410.5.1. Test jednorodności próby.................... . 29410.5.2. Test Studenta - dla dwu prób niezależnych 29510.5.3. Analiza wariancji - dla m Cm ;::o: 2) prób niezależnych 29710.5.4. Test Halperina - średnie istotnie różne od średniej ogólnej - dla m prób niezależnych 29910.5.5. Test Duncana - tworzenie gmp jednorodnych - dla m prób niezależnych 30 I10.6. Skale przedziałowe - próby zależne .. . 30310.6. I. Test Studenta - dla dwu prób zależnych 30310.6.2. Test qx - dla m Cm ;::o: 2) prób zależnych 304Zestawienie testów istotności dotyczących miar położenia 308Rozdział 11 Testy istotności dotyczące miar rozproszenia 31111.1. Skale nominalne - próby niezależne 31211.1.1. Test porównujący dwie dyspersje względne klasyfikacji dychotomicznych 31211.1.2. Test porównujący m dyspersji względnych klasyfikacji dychotomicznych 31311.2. Skale przedziałowe - próby niezależne 31411.2.1. Test Fishera - dla dwu prób niezależnych 31411.2.2 Test Hartleya - dla prób niezależnych .31611.2.3. Test Bartletta - dla prób niezależnych 31811.3. Skale nominalne - próby zależne 31911.3. 1 . Test porównujący dyspersje względne zależnych klasyfikacji dychotomicznych 31911.4. Skale przedziałowe - próby zależne 32111.4.1. Test Morgana - dla dwu prób zależnych 32111.4.2. Test q, - dla prób zależnych 323Zestawienie testów istotności dotyczących miar rozproszenia 324Rozdział 12 Testy istotności dotyczące miar współzmienności 32712.1. Skale nominalne 32712.1.1. Porównywanie dwu ocen wskaźnika współzależności cech jakościowych 32712.1.2. Porównywanie m wskaźników współzależności cech jakościowych 32912.2. Skale przedziałowe 33012.2.1. Porównanie dwu ocen współczynnika korelacji liniowej 33012.2.2. Porównanie m ocen współczynnika korelacji liniowej 332Zestawienie testów istotności dotyczących miar współzmienności 333Rozdział 13 Testy niezależności 33513.I. Skale nominalne 33613.1.1. Test X2 K. Pearsona - badanie niezależności mCm ;::o: 2) cech jakościowych 33613.1.2. Metoda interakcji testu X2 (Lancastera) - badanie niezależnościm cech jakościowych 33913.1.3. Test ljJ - istotności nadwyżek i niedoborów liczebności w tablicach wielodzielczychm cech . 34113.2. Skale porządkowe . 34413.2.1. Badanie niezależności dwu cech porządkujących . 34413.2.2. Badanie niezależności m cech porządkujących .. 34513.3. Skale przedziałowe . 34613.3.1. Badanie niezależności dwu cech, których współzmienność określono wartością stosunku korelacyjnego 34613.3.2. Badanie niezależności dwu cech, których współzmienność określono wartością współczynnika korelacji liniowej 34713.3.3. Badanie niezależności dwu cech, których współzmienność określono wartością współczynnika korelacji cząstkowej 34813.3.4. Badanie rzetelności (m-I)-krotnej regresji liniowej 34913.4. Testy istotności dla wskaźników przewidywania 35013.4.1. Badanie niezależności dychotomicznej cechy jakościowej od innej dychotomicznej cechy jakościowej - testowanie wskaźnika skuteczności przewidywania aAIB . 35013.4.2. Badanie niezależności dychotomicznej cechy jakościowej od cechy ilościowej- testowanie wskaźnika jakości przewidywania wfll' 351Zestawienie testów niezależności 353Rozdział 14 Testy zgodności 35714.1. Skale nominalne 35714.1.1. Test zgodności dwu rozkładów empirycznych 35714.1.2. Test zgodności m (m > 2) rozkładów empirycznych 35914.1.3. Test zgodności z rozkładem teoretycznym 36014.2. Skale porządkowe - test serii Steven sa 36214.3. Skale przedziałowe .. 36314.3.1. Test Smimowa - badanie zgodności dwu rozkładów empirycznych 36314.3.2. Test Kołmogorowa - badanie zgodności rozkładu empirycznegoz rozkładem teoretycznym 36514.4. Test testów 367Zestawienie testów zgodności 370Część piąta I na koniec przykład obszernego badaniaJakościowego 375Wprowadzenie 375I. Syntetyczny opis Europy 3762. Analiza wyników opisu .. 3793. Szukamy determinant zróżnicowania, badamy współzależność cech 3804. Stosujemy test 1jI, analizujemy i odnotowujemy stwierdzone współzależności 3815. Przechodzimy do odwzorowań dendrytowych 3866. Homogenizujemy dane opisu Europy 3877. Budujemy i badamy odwzorowania strukturalne 388Tablice statystycznePost scriptum 423Przesłanie 453