Tu chodzi o wspieranie mojego ucznia...

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 38,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,76 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Monika Czyżewska | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Wysoka


Kategorie: Metodologia i badania | Pedagogika |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 36,19 zł | Kod kreskowy: 9788366010406
Podtytuł: Czyli studium teoretyczno-empiryczne o ocenianiu kształtującym i klimacie szkoły | Rok wydania: 2020 | Wydanie: 1 | Oprawa: Miękka | Strony: 356 |


Aleksandra Tłuściak-Deliowska Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej oraz Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Sekcji Pedagogiki Młodzieży Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Jej dorobek naukowy to efekt działalności badawczej prowadzonej w dwóch obszarach tematycznych, jakimi są szkolne środowisko uczenia się oraz przemoc rówieśnicza w szkole. Autorka ponad 50 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym autorskiej monografii: Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska (Warszawa, 2017) i współautorskiej: Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne (Kraków, 2015). Ma na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych. Monika Czyżewska Doktor, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – od kilkunastu lat pracuje ze studentami na specjalnościach związanych z lokalną polityką edukacyjną i rozwojem społeczności. Absolwentka politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Collegium Civitas, w przeszłości wolontariuszka kilku organizacji pozarządowych, współpracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia” oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Tutorka w pierwszym programie Fundacji „Dorastaj z nami”, tutorka-trenerka „Akademii Liderów” Fundacji Św. Mikołaja, trenerka „Szkoły tutorów” w Collegium Wratislaviense. W działalności naukowej zajmuje się problematyką zapobiegania krzywdzeniu dzieci oraz ocenianiem wspierającym uczniów w procesie uczenia się. Autorka ponad 20 publikacji naukowych i uczestniczka licznych konferencji naukowych. Praca przynosi bardzo istotny teoretycznie i praktycznie plon. Jest on zarazem bogaty dzięki licznym drobiazgowym analizom spełniającym wysokie kryteria rzetelności. Autorki konsekwentnie realizują założony w projekcie program analiz jakościowych i ilościowych, wskutek tego praca jest pod względem poznawczym konsekwentna. Czytelnik znajdzie w niej udokumentowane odpowiedzi na pytania badawcze obudowane zakotwiczonymi w warstwie teoretycznej interpretacjami. Autorki wykazały, że procedura oceniania kształtującego może stanowić czynnik kształtujący klimat klasy szkolnej i szkoły. Takie składniki procedury oceniania kształtującego, jak klarowne określanie celów lekcji, określanie kryteriów sukcesu oraz rozbudowana, adresowana do uczniów informacja zwrotna wraz z uzasadnieniem to predyktory dominującego w szkole, postrzeganego przez uczniów klimatu, który sprzyja autonomicznemu uczeniu się. […] Dzięki ugruntowanej teoretycznie operacjonalizacji zarówno obszaru klimatu szkoły, jak i procedury oceniania kształtującego praca stanowi istotny postęp w tych dziedzinach. Pod względem merytorycznym może ona stanowić przykład sumienności i badawczej rzetelności. Jest istotnym osiągnięciem tak w warstwie teoretycznej, jak i warsztatowo-badawczej oraz metodyczno-praktycznej…. Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Mieszalskiego