Dysleksja Ćwiczenia językowe dla dzieci zagrożonych dysleksją (9-10 lat)

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 48,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 1,92 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Marta Kuchnik | Wydawca: Wydawnictwo WiR


Dostępność: Niska
Czas dostawy tego produktu może być wydłużony


Seria: Dysleksja
Kategorie: Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia | Edukacja polonistyczna | Nauka czytania | Nauka pisania | Rozwój mowy | Terapia pedagogiczna | Trudności i zaburzenia w uczeniu się |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 45,71 zł | Kod kreskowy: 9788365423344


"Dysleksja" to zestaw ćwiczeń językowych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 9-10 lat. Ćwiczenia zawarte w zestawie służą wzmacnianiu koncentracji, logicznego myślenia oraz analizowania i porównywania odczytywanych treści. Materiał zadaniowy obejmuje ćwiczenia w obrębie wyrazu, zdania i tekstu. Uczy dziecko: – różnicowania liter, – rozróżniania części mowy, – odmiany wyrazów, – budowania zdań (tworzenie logicznych konstrukcji, rozwijanie i skracanie zdań), – tworzenia krótkich form wypowiedzi. Forma zadań zachęca do przyjmowania twórczej postawy i swobodnego rozwijania wyobraźni. Uczniowie osiągając sukcesy w obrębie łatwiejszych zadań, mogą sukcesywnie przechodzić do coraz trudniejszego materiału, nie odczuwając zniechęcenia ani lęku przed niepowodzeniem. Zbiór powstał w oparciu o ćwiczenia wykonywane podczas pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania. Spis treści: Różnicowanie samogłosek Różnicowanie liter podobnych graficznie Zdania w obrębie zdań. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniach, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej Rzeczownik Czasownik Przymiotnik Przymiotnik, przysłówek i rzeczownik Przyimek Rozwijanie zdań prostych. Przekształcanie zdań złożonych Praca z tekstem. Tworzenie pisemnych form wypowiedzi