Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Dysleksja Ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją (5-6 lat)

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 48,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 1,92 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Agnieszka Bala | Wydawca: Wydawnictwo WiR


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Seria: Dysleksja
Kategorie: Agnieszka Bala | Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia | Edukacja ogólnorozwojowa | Edukacja przedszkolna | Trudności i zaburzenia w uczeniu się |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 45,71 zł | Kod kreskowy: 9788362739554


"Dysleksja" to zestaw ćwiczeń funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 5-6 lat. Zestaw zawiera ćwiczenia: spostrzegania wzrokowego, mechanizmów lewopółkulowych, słuchowe i językowe, grafopercepcji. Cele ćwiczeń Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego: – Identyfikowanie elementów tematycznych (obrazki), atematycznych (figury geometryczne), literowych ( sylaby, wyrazy); – Wyszukiwanie brakujących elementów przedstawionych na materiale tematycznym, atematycznym i literowym; – Wyszukiwanie elementów, którymi różnią się wzory tematyczne, atematyczne i literowe; – Przerysowywanie wzorów atematycznych i literopodobnych. Ćwiczenia mechanizmów lewopółkulowych: – Linearne porządkowanie wzorów atematycznych, literowych; – Linearne porządkowanie elementów tematycznych, między, którymi zachodzi określona relacja. Ćwiczenia słuchowe i językowe: – Wysłuchiwanie rymów, – Odnajdywanie rymów, – Tworzenie czasowników, – Tworzenie rzeczowników, – Różnicowanie opozycji fonologicznych. Ćwiczenia grafopercepcyjne: – Zamalowywanie niewielkich przestrzeni, – Dorysowywanie brakujących elementów. Rodzaje zadań zawartych w zestawie: POSZUKAJ TAKI SAM OBRAZEK /WYRAZ, WZÓR/ - ćwiczenia identyfikowania elementów; POSZUKAJ, CZEGO BRAKUJE – ćwiczenia porównywania; CZYM SIĘ RÓŻNI? – ćwiczenia różnicowania; NARYSUJ WEDŁUG WZORU – ćwiczenia analizowania wzoru od lewej do prawej strony zgodnie z kierunkiem czytania; DOKOŃCZ SEKWENCJĘ – ćwiczenia kontynuowania sekwencji; DOKOŃCZ SZEREG – ćwiczenia kontynuowania szeregu; POŁĄCZ TAKI SAM; POSZUKAJ, CZEGO BRAKUJE; WSKAŻ, CZYM SIĘ RÓŻNIĄ – różnicowanie wyrazów; ODSZUKAJ TAKI SAM WYRAZ; POŁĄCZ TAKIE SAME WYRAZY; KTO MÓWI PODOBNE SŁOWA? – ćwiczenia wysłuchiwania rymów; WYMYŚL PODOBNE SŁOWO – ćwiczenia odnajdywania rymów; CZY ŻÓŁW MÓWI DOBRZE? – ćwiczenia różnicowania głosek; NAZWIJ ZWIERZĘTA I POWIEDZ, CO ONE ROBIĄ – ćwiczenia tworzenia czasowników; POKOLORUJ ZWIERZĘTA I NADAJ IM NAZWY – ćwiczenia tworzenia rzeczowników; NARYSUJ, PRZERYSUJ, DORYSUJ – ćwiczenia grafopercepcyjne.