MUZYKA OTWIERA NAM ŚWIAT - PROGRAM MUZYCZNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM ORAZ DZIEC

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 12,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,24 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka | Wydawca: Harmonia


Dostępność: NakladWyczerpany


Kategorie: Pedagogika specjalna |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 11,43 zł | Kod kreskowy: 9788371343032
Oprawa: miękka | Strony: 136 |


Jest to program zajęć muzycznych dla dzieci niepełnosprawnych. W książce opisano cele i budowę spotkań, formy i metody pracy, treści programowe. Podano przykłady zabaw i piosenek oraz 15 scenariuszy zajęć. Zamieszczono również 3 arkusze obserwacji dziecka, które ułatwią ocenę jego postępów. Książka powstała w wyniku kilkunastu lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, o dużej rozpiętości możliwości psychomotorycznych. Autorzy, znając terapeutyczne oddziaływanie muzyki, stworzyli własną koncepcję zajęć, którą nieustannie korygowali i wzbogacali o elementy poznawanych metod, np. Metody Dobrego Startu, Integracji Sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej. Spis treści: I. Założenia ogólne - Cele programu, Metody i formy pracy, Organizacja działań, Nietypowe instrumenty, Nietypowe pomoce dydaktyczne, Diagnozowanie i ocena postępów dziecka, Współpraca z rodzicami. II. Treści programowe - Układ treści, Budowa zajęć, Uwagi organizacyjne. III. Przykłady zabaw i ćwiczeń - Zabawy i ćwiczenia przy akompaniamencie pianina, realizujące poszczególne cele zajęć, Ruch w przestrzeni (z zastosowaniem elementów Integracji Sensorycznej), Zabawy i ćwiczenia oddechowe i logopedyczne, Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, Zabawy i ćwiczenia korekcyjne, Zabawy i ćwiczenia koordynujące współpracę półkul mózgowych; przekraczanie linii środka ciała. IV. Suplement praktyczny - Arkusze diagnostyczne, Przykładowe scenariusze zajęć, Piosenki własne, Wyniki prowadzonych obserwacji, Wykaz piosenek wykorzystanych w scenariuszach