1 » Darmowa dostawa już od 249,90 zł!2

Darmowa dostawa już od 249,90 zł!

Regulamin promocji “Darmowa wysyłka od 249,90 zł”

 

I. WPROWADZENIE

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2019 roku.

 

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania promocji “Darmowa wysyłka od 249,90 zł” obowiązującej w sklepie internetowym KsiegarniaAPS.pl, zwanym dalej Sklepem.

 

3. Organizatorem promocji jest spółka Księgarnia WszystkieKsiazki.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaukaskiej 4 lok. 44.

 

4. Promocja obowiązuje do 30 września 2019 r. Promocja może zostać przedłużona przez Organizatora.

 

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

1. W ramach promocji Organizator pokrywa koszty dostawy zamówienia złożonego w Sklepie, którego wartość brutto po uwzględnieniu wszystkich rabatów i upustów wynosi minimum 249,90 zł, pod warunkiem, że Klient zapłaci za zamówienie przelewem on line lub dokona przedpłaty na konto Organizatora i że adres dostawy jest na terenie Polski.

 

2. Darmowa dostawa realizowana jest poprzez Pocztę Polską.

 

3. Darmowa dostawa przysługuje zarówno Klientom zarejestrowanym, jak i nie posiadającym Konta Klienta, którzy prawidłowo złożoną zamówienie i zapłacą za nie w określony powyżej sposób.

 

4. Darmowa dostawa dotyczy konkretnego zamówienia, wartość osobnych zamówień nie sumuje się.

 

III. ZAKOŃCZENIE PROMOCJI

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji wcześniej. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana co najmniej czternaście dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Promocji poprzez Stronę Sklepu.

 

2. Po zakończeniu Promocji minimalna wartość zamówienia, dla którego dostawa realizowana jest za darmo może być wyższa.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator może w uzasadnionych wypadkach zmienić lub uzupełnić warunki Promocji w trakcie jej trwania. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. zapobieganiem nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Promocji. O ewentualnych zmianach Klienci zostaną powiadomieni poprzez Stronę Sklepu.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego i zasady Regulaminu Sklepu.
Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • Księgarnia APS
  Akademia Pedagogiki Specjlanej
  im. Marii Grzegorzewskiej
  Gmach C
  ul. Szczęśliwicka 40
  02-353 Warszawa
 • E-mail:poczta@ksiegarniaaps.pl
 • Telefon+48 22 823 89 18 Księgarnia w APS 10:00-17:00
  +48 22 668 41 79 Internetowa 13:00-17:00
 • Godziny działania sklepuKsięgarnia Stacjonarna w APS poniedziałek - sobota 10:00-16:00 Księgarnia Internetowa poniedziałek-piątek 13:00-16:00 W pilnych sprawach Zamówienia internetowe, wysyłka Mikołaj: 501 083 625 Dotacje Celowe: 508 452 963

Hity sklepowe