Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Sylaby i zdania do pisania Karty pracy dla klasy 1

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 61,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 1,22 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys | Wydawca: Wydawnictwo WiR


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Kategorie: Edukacja polonistyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Karty pracy | Nauka pisania |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 58,10 zł | Kod kreskowy: 9788365423214
Oprawa: broszurowa" |


Zestaw jest obszerną i gruntownie przemyślaną pomocą w nauce pisania. Autorki, korzystając z własnych doświadczeń językoznawczych i logopedycznych, opracowały zbiór kart pracy, który wesprze pierwszoklasistów w rozwijaniu umiejętności pisania. Aby ułatwić ten proces, w pierwszej części zestawu zawarto około 200 prostych zdań, zbudowanych z sylab otwartych. Następnie, stopniowo, wprowadzane są trudniejsze, bardziej rozbudowane konstrukcje. Opracowane w odpowiedniej kolejności sylaby i zdania można przepisywać, pisać z pamięci lub ze słuchu (dyktanda). Przepracowanie materiału kart pracy zgodnie z zaproponowanym planem znacznie poprawi umiejętność pisania. Zbiór polecamy nauczycielom, logopedom i rodzicom. Jak pracować z kartami? Przykładowy zestaw ćwiczeń do jednej z kart: 1. Czytanie/przepisywanie: Nauczyciel/rodzic podaje dziecku kartę i prosi: Przeczytaj sylaby i przepisz. (Dziecko czyta jedną sylabę i pisze). Przeczytaj zdania i przepisz. (Dziecko czyta jedno zdanie i przepisuje). 2. Pisanie z pamięci: nauczyciel/rodzic podaje dziecku kartę, dziecko czyta, nauczyciel zasłania przeczytane zdanie (sylaby) i prosi, by dziecko zapisało z pamięci. 3. Dyktowanie: nauczyciel/rodzic dyktuje zdania z karty lub z zes-tawu dyktand (str. 79). Podczas czytania/dyktowania należy pamiętać o całościowym przeczytaniu sylaby (nie głoskowaniu). Kolejność wprowadzanych głosek jest dobrana według narastania trudności. Materiał został podzielony na cztery poziomy: POZIOM 1 – „Sylaby otwarte” strony: 1-39, w tym: Str. 1 - zdania dwuwyrazowe; wyrazy dwusylabowe, zdania zbudowane z sylab otwartych – typu my-je, bez dwuznaków, spółgłosek miękkich i grup spółgłoskowych. Str. 2-9 – zdania trójwyrazowe, wyrazy dwusylabowe:sylaby otwarte, bez dwuznaków, spółgłosek miękkich i grup spółgło-skowych. Str. 10-39 (od str. 18. wprowadzono „r”) zdania trójwyrazowe (i więcej), wyrazy dwusylabowe lub trójsylabowe; sylaby otwarte, bez dwuznaków, spółgłosek miękkich i grup spółgłoskowych. POZIOM 2 – „Sylaby otwarte, zamknięte i obudowane spółgłoskami” Strony: 40-53, w tym: Zdania zbudowane z sylab otwartych i obudowanych spół-głoskami – typu fo-tel, bez dwuznaków, spółgłosek miękkich i grup spółgłoskowych. Od str. 45 wprowadzono proste grupy spółgłoskowe. POZIOM 3 – „Trudne głoski języka polskiego” Strony: 54 – 78, w tym: Wprowadzono trudne głoski języka polskiego „sz”, „ż”, „rz”, „h”, „ch”, „ł”, „c/dz”, „ś”, „ź”, „ć”, „ć”/„dź”, ”ń” oraz sylaby i zdania ze spółgłoskami zmiękczonymi p`, b`, m`, f`, w`. Ponadto: zdania z samogłoskami „ą”, „ę”, spółgłoski ubezdźwięczniające się na końcu wyrazu: p/b, t/d, f/w, s/z, k/g, c/dz , sz/rz, ć/dź. Podczas pracy z kartami z „ż”, „rz”, „h”, „ch” trzeba pamiętać, że na tym poziomie musimy dziecku powiedzieć, że zapisujemy sylaby z „ż”, „rz”, „h”, „ch”– dziecko nie jest w stanie na tym poziomie nauczania zastosować reguł ortografii, nie potrafi ustalić różnicy w zapisie sylab, np. „rza” czy „ża”, nie znając znaczenia. Możemy też zrezygnować z dyktowania, a pozostać tylko przy przepisywaniu sylab, zdań lub pisaniu (odwzoro-wywaniu) z pamięci (pokazanego wzoru). POZIOM 4 – Zdania do podyktowania (rozszerzone zdania z kart pracy) Str. 79-80 – Zestaw zdań do podyktowania.