Stymulacja i terapia Kategoryzacja

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 120,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 2,40 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Agnieszka Fabisiak-Majcher Marta Korendo Elżbieta Ławczys | Wydawca: Wydawnictwo WiR


Dostępność: Niska
Czas dostawy tego produktu może być wydłużony


Seria: Stymulacja i terapia
Kategorie: Autyzm i zespół Aspergera | Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia | Edukacja ogólnorozwojowa | Logopedia | Specjalne potrzeby edukacyjne | Trudności i zaburzenia w uczeniu się | Wczesne wspomaganie rozwoju oraz wczesna interwencja terapeutyczna |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 114,29 zł | Kod kreskowy: 9788365423542


Kategoryzacja to zestaw ćwiczeń usprawniających procesy myślowe dzieci. Zdolność dokonywania kategoryzacji jest jednym z podstawowych wyznaczników inteligencji człowieka. Ta umiejętność pozwala dziecku zauważać związki miedzy określonymi elementami, a tym samym abstrahować reguły i porządkować według nich otaczający świat. Posiadanie tej sprawności warunkuje zdolność uczenia się języka oraz przyswajania zasad społecznych. Proponowany zbiór ćwiczeń ułatwia stymulację procesów myślowych dzieci prawidłowo rozwijających się. Może także zostać wykorzystany w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, m.in. niesłyszącymi, autystycznymi, zagrożonymi dysleksją, dyslektycznymi oraz o obniżonej sprawności intelektualnej.