Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Logotomy Pakiet 9 części

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 378,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 15,12 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Joanna Mikulska | Wydawca: Wydawnictwo WiR


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Seria: Logotomy
Kategorie: Karty pracy | Logopedia | Rozwój mowy |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 360,00 zł | Kod kreskowy: 9100000000034


Pakiet "Logotomy..." to siedem zestawów ćwiczeń wspomagających pracę dziecka nad poprawną wymową głosek. To doskonała pomoc dla terapeutów, logopedów, nauczycieli i rodziców, chcących urozmaicić monotonne ćwiczenia logopedyczne. Kolejne zestawy obejmują ćwiczenia logopedyczne kształtujące wymowę: 1) głosek z szeregu syczącego s, z, c, dz 2) głosek z szeregu szumiącego: sz, cz 3) głosek z szeregu szumiacego: ż, dż 4) głosek z szeregu ciszącego ś, ź, ć, dź 5) głosek L, R 6) głosek T, D, N 7) głosek K, G, H 8) głosek P, B, F, W 9) głosek M, P, B Materiał zawarty w opracowaniach zachęca dziecko nie tylko do wielokrotnego powtarzania materiału słownikowego, ale także do ćwiczeń grafomotorycznych, posługiwania się nożyczkami, dopasowywania. Ćwiczenia artykulacji połączono z rozmaitymi czynnościami, np.: wodzenie palcem po śladzie, porównywanie, wycinanie, pisanie, liczenie i czytanie. Różnorodność zadań zapobiega monotonii i znużeniu, które często towarzyszą terapii logopedycznej. Konstrukcja opracowania została gruntownie przemyślana. Zadbano o to, by wprowadzać ćwiczenia etapami, zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego poszczególne głoski utrwalane są w następujących kolejno realizacjach: w izolacji, w sylabie otwartej (spółgłoska-samogłoska), w śródgłosie sylaby (spółgłoska-samogłoska-spółgłoska), w sylabach zamkniętych (samogłoska-spółgłoska), w logotomach (trudniejsze zbitki spółgłoskowe). Ćwiczenia logopedyczne zostały ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności: wywołanie prawidłowego brzmienia głoski w izolacji, ćwiczenia głoski w sylabach otwartych, ćwiczenia głoski w śródgłosie, ćwiczenia głoski w sylabach zamkniętych oraz w grupach spółgłoskowych. Format: Karty pracy do kopiowania, A4 W skład pakietu wchodzi 8 zestawów ćwiczeń.