Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Dotrzeć do dziecka z autyzmem

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 71,40 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 1,43 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Stanley I. Greenspan , Serena Wieder | Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Kategorie: Autyzm i zespół Aspergera | Funkcjonowanie osobiste i społeczne | Pedagogika specjalna | Terapia i rehabilitacja | Wczesne wspomaganie rozwoju oraz wczesna interwencja terapeutyczna |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 68,00 zł | Kod kreskowy: 9788323337775
Oprawa: broszurowa" | Strony: 448 |


Wielu rodziców szuka programu leczenia, który traktowałby ich dzieci jak wyjątkowe jednostki, proponował indywidualną terapię oraz wyzwolił w nich umiejętności konstruktywnego porozumiewania się i budowania kontaktów z otoczeniem. Chcą uczestniczyć w leczeniu swoich dzieci. Pragną im pomagać i mieć nadzieję. Niniejsza książka została napisana z myślą o takich rodzicach. Autorzy przedstawiają podejście do problemu, które może radykalnie zmienić założenia na temat autyzmu i ASD oraz wpłynąć na perspektywy rozwoju dzieci z tego typu zaburzeniami. Autorzy pokazują, że dzieci z ASD nie mają trwale ograniczonego potencjału i często mogą, podobnie jak ich rówieśnicy, prowadzić pełne i zdrowe życie. Metoda Floortime może być stosowana w każdym wieku - już w niemowlęctwie, kiedy pojawiają się pierwsze objawy autyzmu - co umożliwia zapobieganie postępowi tej groźnej choroby. Celem terapii w ramach modelu DIR/Floortime jest zbudowanie podstaw zdrowego rozwoju zamiast pracy nad powierzchownymi zachowaniami i objawami. Dzięki takiej postawie dzieci uczą się opanowywać podstawowe kompetencje, które na drodze ich rozwoju zostały pominięte lub zaprzepaszczone, a więc umiejętność budowania serdecznych i sprawiających przyjemność relacji z innymi, celowego i znaczącego komunikowania się oraz - w różnym stopniu - logicznego i kreatywnego myślenia. Znaczna liczba dzieci leczonych w ten sposób przełamała wiele barier, opanowując umiejętności wcześniej uznawane za nieosiągalne dla pacjentów z ASD. Zbudowały one serdeczne i bliskie relacje z rodziną i rówieśnikami, a także wykształciły złożone umiejętności wysławiania się. Nie tylko opanowały zdolność przyswajania wiedzy, ale również rozwinęły umiejętności intelektualne, takie jak spontaniczne myślenie, wyciąganie wniosków czy współodczuwanie. To bardzo wartościowa książka - dla rodziców, którzy troszczą się o swoje dziecko, dla profesjonalistów, którzy udzielają konsultacji, oraz dla tych, którzy poszukują terapii skutecznych w zmaganiach z tymi przerażającymi zaburzeniami. Program DIR/Floortime ma innowacyjny charakter i jest nadzwyczaj skuteczny. Dr n. med. T. Berry Brazelton, emerytowany profesor pediatrii klinicznej, Harvard Medical School Dr n. med. Stanley I. Greenspan - jest uważany za największy autorytet na świecie w dziedzinie pracy klinicznej z niemowlętami i małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz problemami emocjonalnymi. Profesor psychiatrii i pediatrii klinicznej na Uniwersytecie George'a Washingtona, przewodniczący Interdyscyplinarnej Komisji ds. Zaburzeń Rozwoju i Trudności w Nauce, założyciel i przewodniczący Centrum Zero to Three, naczelny psychoanalityk dziecięcy w Washington Psychoanalytic Institute. Został wyróżniony przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne za badania dotyczące psychiatrii dziecięcej. Jest autorem lub redaktorem około 40 książek przetłumaczonych na 12 języków. Dr hab. Serena Wieder - psycholog kliniczna prowadząca prywatną praktykę, specjalizująca się w diagnostyce i leczeniu niemowląt oraz małych dzieci z zaburzeniami rozwoju i emocji. Jest współprzewodniczącą Interdyscyplinarnej Komisji ds. Zaburzeń Rozwoju i Trudności w Nauce. Współpracuje z czasopismem „Journal of Developmental and Learning Disorders". Wraz z dr. S.I. Greenspanem napisała książkę The Child with Spedal Needs. SPIS TREŚCI Wstęp: Możemy lepiej pomagać 9 CZĘŚĆ I POSTĘP W ROKOWANIACH DOTYCZĄCYCH SPEKTRUM AUTYZMU: MITY, FAKTY, WCZESNE OBJAWY ORAZ NOWA PODBUDOWA TEORETYCZNA Rozdział 1 Zmiana definicji autyzmu i sposobu jego postrzegania 17 Rozdział 2 Mity dotyczące ASD, w tym zespołu Aspergera, i ich błędne diagnozowanie 26 Rozdział 3 Wczesne i trwałe objawy ASD: sposoby ich wykrywania i pomocy niemowlętom i dzieciom z grupy ryzyka 40 Rozdział 4 Nowe cele stawiane dzieciom z ASD: model DIR/Floortime 48 CZĘŚĆ II PRZEDE WSZYSTKIM RODZINA: JAK RODZINA MOŻE WYKORZYSTYWAĆ MODEL DIR, ABY UŁATWIAĆ NAWIĄZYWANIE RELACJI, KOMUNIKACJĘ I MYŚLENIE Rozdział 5 Inicjatywa „Przede wszystkim rodzina” 67 Rozdział 6 Wykorzystywanie uwagi i zaangażowania: wprowadzanie dziecka do wspólnego świata 75 Rozdział 7 Zachęcanie do naprzemiennej komunikacji i do wspólnego rozwiązywania problemów 88 Rozdział 8 Symbole, pojęcia i słowa 101 Rozdział 9 Logiczne myślenie i świat rzeczywisty 114 Rozdział 10 Wyższe poziomy myślenia abstrakcyjnego i refleksyjnego 124 Rozdział 11 Niepowtarzalne profile biologiczne I: doświadczanie świata poprzez zmysły 138 Rozdział 12 Niepowtarzalne profile biologiczne II: problemy sfery wizualnej i słuchowej 157 CZĘŚĆ III FLOORTIME Rozdział 13 Floortime jako podejście rodzinne 169 Rozdział 14 Floortime: Czym jest i czym nie jest 183 Rozdział 15 Floortime zawsze i wszędzie: stwarzanie warunków do nauki 192 Rozdział 16 Najtrudniejszy element metody Floortime: podążanie za dzieckiem i jednoczesne stawienie mu wyzwań 208 Rozdział 17 Praca ze starszymi dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z ASD I: Nauka przez całe życie, we współpracy z dr. n. med. Henrym Mannem 218 Rozdział 18 Praca ze starszymi dziećmi, nastolatkami i dorosłymi z ASD II: Stwarzanie środowisk naukowych 234 CZĘŚĆ IV EKSPERTYZA I SPOSOBY TERAPII: MODEL DIR Rozdział 19 Ekspertyza: podejście typu DIR/Floortime 247 Rozdział 20 Kompleksowy program terapii z wykorzystaniem metody DIR/Floortime 256 Rozdział 21 Metody edukacyjne sprzyjające myśleniu, komunikacji i osiąganiu postępów w nauce 280 CZĘŚĆ V RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI OBJAWAMI Rozdział 22 Język schematyczny i echolalia 305 Rozdział 23 Samostymulacja, potrzeba bodźców zmysłowych, nadpobudliwość i zachowania unikające 313 Rozdział 24 Posiłki, nauka korzystania z toalety, samodzielne ubieranie się i radzenie sobie z nowymi wyzwaniami 324 Rozdział 25 Problemy z zachowaniem 336 Rozdział 26 Radzenie sobie z emocjami 349 Rozdział 27 Załamania i regresje 361 Rozdział 28 Rozwój funkcji społecznych 369 Załącznik A: Rezultaty badań nad modelem DIR 379 Załącznik B: Jak rozwija się autyzm: teoria DIR 401 Załącznik C: Neurorozwojowe zaburzenia relacji i komunikacji 417 Bibliografia 427 O autorach 433 Indeks 435