Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Wychowanie państwowe w Drugiej Rzeczypospolitej

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 30,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,60 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Malinowski Ludwik | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Niska


Kategorie: Pedagogika |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 28,57 zł | Kod kreskowy: 9788364953118
Rok wydania: 2015 | Oprawa: miękka | Strony: 196 |


Podjęty przez autora temat z pewnością wart jest realizacji. Przez zaledwie 20 lat odtworzone Państwo Polskie stworzyło system nauczania w szkolnictwie podstawowym i średnim, który był w stanie wychować, przynajmniej w znaczącej części młodzieży pokolenie, którego życie i działania tworzyły trwałe wartości w polskiej świadomości zbiorowej. Mieszczą się w nich potrzeby pracy i walki na rzecz swojej ojczyzny, przestrzeganie zasad kształtujących normy współżycia między ludźmi, tolerancja, by wspomnieć tylko niektóre cechy charakteryzujące „pokolenie Kolumbów”.W piętnastu rozdziałach uzupełnionych wykorzystaną literaturą przedmiotu, Ludwik Malinowski rozważa pojęcia edukacji, jej rolę i znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Rozpoczyna swe uwagi od poświęcenia nieco miejsca problematyce tzw. wychowania narodowego, odgrywającego istotne miejsce w czasach następujących po długim okresie dziejowym niebytu własnego państwa. Większą część swej rozprawy poświęca jednak genezie, uwarunkowaniom i przesłankom teoretycznym „wychowania państwowego.Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Henryka Samsonowicza…swoiste podsumowanie całości rozważań, tworzą dwa ostatnie punkty: Co pozostało z wychowania państwowego i Uwagi końcowe, są to wprost znakomite opracowania, niespotykane w naszej pedagogicznej literaturze, które – według mnie – mogły być napisane tylko przez politologa o takim przygotowaniu historycznym i takiej znajomości współczesnych problemów pedagogicznych, jakie posiada Autor. Ta końcowa część pracy (licząca zresztą ponad 20 stron) ma dlatego ową szczególną wymowę, bo wyrasta z doskonale udokumentowanych badań źródłowych nad Drugą Rzeczypospolitą i z dobrej znajomości dzisiejszych realiów współczesnej polityki oświatowej państwa.Sumując uważam, że przekazana mi do recenzji książka profesora Ludwika Malinowskiego ze względu na jej walory poznawcze, metodologiczne, a zwłaszcza doskonałe powiązanie porównawcze przeszłości ze współczesnością w pełni zasługuje na druk i szerokie upowszechnienie jej głównych tez zwłaszcza wśród studentów politologii i pedagogiki.Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Karola Poznańskiego