Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku w kręgu diagnozy i terapii

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 32,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,64 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Kornelia Czerwińska | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: NakladWyczerpany


Kategorie: Specjalne potrzeby edukacyjne | Tyflopedagogika | Wczesne wspomaganie rozwoju oraz wczesna interwencja terapeutyczna |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 30,48 zł | Kod kreskowy: 9788364953323


Zamysł redakcyjny publikacji pozwolił na ukazanie kwestii diagnozy i terapii zaburzeń wzrokowych w sposób syntetyczny i ustrukturyzowany, co z pewnością ułatwi korzystanie z merytorycznych wskazówek oraz zaleceń w zakresie rozpoznawania problemów i planowania oddziaływań wspierających dziecko z niepełnosprawnością wzrokową i jego rodzinę. (…) Przedstawienie zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych podejmowanych w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową w formie naukowo-metodycznej odpowiada na zapotrzebowanie ze strony specjalistów -praktyków, studentów tyflopedagogiki i psychologii klinicznej oraz - w dużej mierze - rodziców, którzy wychowują dziecko dotknięte nieprawidłowościami w funkcjonowaniu percepcji wzrokowej. Z recenzji dr hab. Beaty Cytowskiej (Uniwersytet Wrocławski) Monografia wpisuje się w obowiązujące podejście do tematu systemu opieki i terapii dzieci z dysfunkcjami we wczesnym etapie ich rozwoju. Monografia dotyczy małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Książka wpisuje się w teoretyczny dyskurs nad możliwościami dziecka z niepełnosprawnością wzroku, a także podejmuje jakże ważny aspekt wczesnego wspomagania rozwoju tych dzieci. Stanowi tym samym ważne ogniwo poszerzania wiedzy na temat dysfunkcji wzroku. W moim przekonaniu jest to rzetelnie przygotowana pozycja przeglądowa, teoretyczna, ale oparta w przeważającej większości rozdziałów w niej zawartych, na nowych pozycjach literaturowych o zasięgu międzynarodowym. To ważne, gdyż monografia może być dobrym podręcznikiem dla studentów pedagogiki, ale także kierunków pokrewnych oraz dla rodziców, poszerzającym wiedzę na temat problemów deficytu wzroku. Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Sekułowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)