Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Tradycje edukacji etycznej i wychowania moralnego w Polsce

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 40,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,80 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Tyburski Włodzimierz | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Wysoka


Stawka VAT: 5% | Cena netto: 38,10 zł | Kod kreskowy: 9788367721264
Rok wydania: 2023 | Strony: 320 |


Horyzont czasowy tego opracowania obejmuje dzieje poglądów na temat edukacji etycznej i wychowania moralnego w Polsce od początku XV w. aż po nieomal połowę XX wieku. Przedstawione w monografii dzieje poglądów na ten temat ukazane są nie tylko w ich złożonej strukturze problemowej, lecz także, na ile było to możliwe, w kontekście ówczesnych wydarzeń intelektualnych, kulturowych i społecznych. Struktura opracowania oparta jest na charakterystyce i analizie opisowo-porównawczej stanowisk i poglądów formułowanych najczęściej w ramach myśli filozoficznej, etycznej, religijnej, pedagogicznej wymienianych stuleci. Przywoływane stanowiska i poglądy z reguły przedstawiane zostały w ujęciu osobowym. W opisie postaci ograniczono do niezbędnego minimum elementy biograficzne na rzecz charakterystyki i analizy poglądów z wykorzystaniem źródeł filozoficznych, etycznych, pedagogicznych, ale także piśmiennictwa społeczno-politycznego, niekiedy utworów literackich i wypowiedzi o charakterze publicystycznym. Lektura dorobku czołowych przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej wymownie zaświadcza, że warto i należy sięgać do tych faktów naszej intelektualnej historii, tych bardziej i mniej znanych, nie tylko po to, aby poznać utrwalone w nich myślenie danej epoki, ich pełniejsze bogactwo i uzyskać obszerniejszą wiedzę o ówczesnych poglądach i ich przeobrażeniach, lecz także dlatego, aby skorzystać z przemyśleń i doświadczeń, które z dawniejszej i bliższej przeszłości płyną. Wiele wówczas formułowanych idei, haseł i postulatów nic nie traci na znaczeniu w czasach nam współczesnych, zwłaszcza, gdy konstatujemy, że wychowanie i edukacja moralna nie zawsze są należycie doceniane, a jakże często nawet zaniedbywane. Włodzimierz Tyburski – profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, wcześniej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Zajmuje się historią filozofii i etyki, aksjologią, etyką, bioetyką, filozofią i etyką środowiskową. Jest autorem ponad trzystu publikacji, w tym wielu pozycji książkowych, m.in.: Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu (1989), Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego (1993), Etyka i ekologia (1995), Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku (2000), Historia filozofii i etyki do współczesności – źródła i komentarze (współautor, 2002), Filozofia moralna w Wilnie (2004), Elzenberg – seria Myśli i Ludzie (2006), Zasady kształtowania postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi (2011), Dyscypliny humanistyczne i ekologia (2013).