Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Lokalne systemy oświaty. Studium sześciu gmin

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 45,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,90 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Elżbieta Gozdowska | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Wysoka


Stawka VAT: 5% | Cena netto: 42,86 zł | Kod kreskowy: 9788367721288
Rok wydania: 2024 | Strony: 454 |


Elżbieta Gozdowska, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Autorka i współautorka monografii: „Uwarunkowania samorządowej polityki edukacyjnej w opinii lokalnych decydentów“ (2012), „Rada szkoły – między ideą a społeczną praktyką“ (2014), raportów z badań oraz artykułów z zakresu polityki edukacyjnej i zarządzania w oświacie. Książka „Lokalne systemy oświaty. Studium sześciu gmin“ jest efektem pracy naukowo-dydaktycznej Autorki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, jak również jej wieloletnich doświadczeń zawodowych w kierowaniu instytucjami edukacyjnymi oraz oświatą na poziomie lokalnym. Praca […] jest znaczącym przedsięwzięciem poznawczo-badawczym zbudowanym na solidnej podbudowie empirycznej. W obszernym wykazie źródeł znajdziemy bardzo bogatą bibliografię zawierającą zarówno literaturę naukową, jak i opisy praktyk. […] otrzymujemy ciekawy przegląd problematyki uspołecznienia oświaty w piśmiennictwie pedagogicznym. […] Zebrany i starannie opracowany materiał z sześciu gmin stanowi cenny i unikalny zapis uwarunkowań zarządzania oświatą w samorządach działających w odmiennych kontekstach lokalnych. […] Autorka podjęła się trudnego zadania zrozumienia mało dotąd zdiagnozowanego zjawiska kształtowania lokalnych systemów oświatowych, które zarówno lokalnie, jak i w skali kraju nie są historią zamkniętą, ale wciąż żywym organizmem publiczno-społecznym. Z recenzji dr hab. prof. UW Bohdana Skrzypczaka Autorka wykazała się interdyscyplinarną wiedzą z zakresu pedagogiki, demografii, finansów i zarządzania, umiejętnością analizy złożonych procesów zarządzania oświatą na poziomie lokalnym […]. Autorskie komentarze świadczą o dogłębnej znajomości realiów oświatowych, a także umiejętności syntetycznego formułowania wniosków. […] Autorka skupiła się na analizach obejmujących lata 2009/2010 – 2014/2015. […] Przyjęta metoda badawcza (studium przypadku) jest adekwatna do celu badań. […] Przebieg badań i zgromadzone zbiory danych, a także sposób analizy i interpretacji materiału badawczego świadczą o dojrzałości metodologicznej Autorki. […] zaprezentowane przez Autorkę analizy teoretyczne mają duże walory naukowe, wyznaczają kierunki rozwoju oświaty samorządowej. Z recenzji prof. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego