Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Konteksty poznawczej gotowości szkolnej dzieci

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 36,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,72 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Aldona Kopik | Wydawca: Wydawnictwo APS


Dostępność: Niska


Kategorie: Diagnoza gotowości szkolnej | Diagnoza rozwoju | Pedagogika |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 34,29 zł | Kod kreskowy: 9788366010253
Rok wydania: 2019 | Oprawa: Miękka | Strony: 432 |


W pracy odnoszę się do pojęcia „gotowość szkolna”. (...) Przeprowadzona kwerenda i własne wieloletnie dociekania naukowe wskazują, że nie ma jednomyślności w definiowaniu i wyznaczaniu granic pojęć, takich jak: dojrzałość szkolna, gotowość szkolna czy przygotowanie do szkoły i start szkolny. (...) W rozprawie przyjmuję perspektywę pedagogiczną (...) mimo wypracowania już wielu modeli badań gotowości szkolnej, jak: maturalistyczny/dojrzałościowy, środowiskowy/enwironmentalistyczny, konstruktywistyczny, transakcyjno-ekologiczny (interakcjonistyczny), kumulacyjny (omawiam je w tej książce), utrzymuję, że badane zjawisko gotowości szkolnej nie jest dostatecznie rozpoznane (...) gotowość w aspekcie umysłowym została pokazana w świetle trzech, a w zasadzie czterech różnych pomiarów, a szerzej podejść badawczych: testu Ravena, testu Barbary Wilgockiej-Okoń, pomiaru wybranych umiejętności szkolnych autorstwa własnego; pokazany został także rozwój dziecka w świetle pomiaru filipińskiego (...) Praca umożliwia ponadto dokonanie porównań i przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w poziomie gotowości szkolnej dzieci badanych współcześnie i pół wieku temu. (...) Prezentowana monografia została przygotowana na podstawie badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej” (...) obserwowany poziom rozwoju poznawczego dzieci mógł/może mieć wpływ na kształtowanie się takiej szkoły, w której początek edukacji mogły/mogą doświadczać dzieci w wieku sześciu lat i to niezależnie od środowiska lokalnego, w jakim przebiega ich rozwój. (...) W pedagogice ważne jest zarazem wsparcie dla wszystkich dzieci, także tych pochodzących z mniej przyjaznych dla ich rozwoju środowisk, również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konstruowanie „gotowej edukacji” napotyka bowiem na rozliczne stymulatory, ale i destymulatory rozwoju dzieci. Z Wprowadzenia