Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii KWESTIONARIUSZ

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 35,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,70 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Mark Sunberg | Wydawca: Wydawnictwa Scolaris


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Kategorie: Autyzm i zespół Aspergera | Diagnoza psychologiczna | Diagnoza rozwoju | Specjalne potrzeby edukacyjne | Wczesne wspomaganie rozwoju oraz wczesna interwencja terapeutyczna |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 33,33 zł | Kod kreskowy: 9788393970254
Oprawa: Miękka | Strony: 72 |


VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju - KWESTIONARIUSZ VB-MAPP dostarczy nauczycielom i rodzicom skuteczny sposób do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. VB-MAPP oparty jest na funkcjonalnej analizie języka Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na kamieniach milowych rozwoju. Dostarcza całościowej i opartej na silnych podstawach oceny, która pozwala zauważyć bariery, przeszkadzające dzieciom w nauce i rozwoju języka i pomaga stworzyć indywidualny program terapeutyczny. Ocena kamieni milowych. Skupia się na 170 kamieniach milowych, które tworzą fundament dla rozwoju języka, umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się: - Ułożona sekwencyjnie na trzech poziomach rozwoju (0–18 miesięcy, 18–30 miesięcy i 30–48 miesięcy); - Zawiera obiektywne kryteria pomiaru dla celów terapeutycznych i badawczych; - ocena umiejętności echowych stworzona przez dr Barbarę Esch i adaptowana na język polski przez dr Marzenę Stępień. - kodowana poprzez kolor dla łatwiejszego użytkowania. Ocena barier. Skupia się na 24 barierach, które mogą zaburzać nabywanie nowych umiejętności przez dziecko Analiza zadań i śledzenie umiejętności. Lista około 900 umiejętności, które wspierają osiąganie kamieni milowych i mogą być użyte do tworzenia planów terapeutycznych VB-MAPP podręcznik. Zawiera kryteria oceny, przykłady, pogłębiony opis każdego kamienia milowego, bariery i pomiar dotyczący przejścia do innej struktury nauki, a także ogólne zasady dokonywania oceny i wskazówki dla osoby dokonującej oceny. Podręcznik zawiera też skrócony opis funkcjonalnej analizy języka Skinnera i jak należy korzystać z niej do oceny umiejętności językowych. Wybór celów do Indywidualnych Planów Terapeutycznych. Pomaga interpretować wyniki oceny dla każdego ze 170 kamieni milowych, zaplanować interwencję i priorytety do programu, a także wyznaczyć cele do IPT, które będą mierzalne, znaczące i osiągalne. Dr Mark Sunberg, BCBA jest psychologiem z 40-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Western Michigan (1980) pracując pod kierownictwem dr. Jacka Michaela. Jest współautorem ABLLS oraz książki Teaching language to Children with Autism or Other Developmental Disabilities, a także jest autorem ponad 45 publikacji badawczych i naukowych. Jest założycielem i byłym redaktorem czasopisma „The Analysis of Verbal Behavior”. Otrzymał nagrodę „Th e Distinguished Psychology Department Alumnus Award” na Uniwersytecie Western Michigan.