Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Czy mogę już iść do szkoły? Diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 169,90 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 3,40 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Katarzyna Bieńkowska | Wydawca: Nakład własny Autorki


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Kategorie: Diagnoza gotowości szkolnej | Diagnoza i testy logopedyczne | Surdopedagogika | Wada słuchu |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 161,81 zł | Kod kreskowy: 9788377890714
Rok wydania: 2012 | Oprawa: Segregator | Strony: 233 |


Czy mogę już iść do szkoły? Diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu - to najnowsza praca Katarzyny Bieńkowskiej. Autorka jest pracownikiem naukowym, rzeczoznawcą MEN w zakresie programów nauczania i podręczników dla dzieci z wadą słuchu. Założycielka Ogólnopolskiego Porozumienia na Rzecz Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu od 0 do 3. roku życia. Autorka licznych artykułów i opracowań, nauczyciel akademicki. Opis zestawu narzędzi diagnostycznych Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, w Polsce wprowadzony zostanie obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. Obowiązkowy będzie też roczny pobyt w przedszkolu, w czasie którego dziecko będzie przygotowywane do podjęcia obowiązku szkolnego oraz będzie diagnozowane w ramach tzw. diagnozy przedszkolnej. Diagnoza zostanie przeprowadzona dwukrotnie. Na podstawie wyników pierwszej nauczyciel przedszkola opracuje indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, a druga diagnoza umożliwi podjęcie decyzji o rozpoczęciu nauki szkolnej przez dane dziecko lub odroczeniu obowiązku szkolnego (Ustawa 2009). Wprowadzane zmiany dotyczą również dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z uszkodzonym słuchem. Problem diagnozowania gotowości szkolnej dzieci z wadą słuchu jest trudny do rozwiązania. Duża część tych dzieci nie jest diagnozowana przed rozpoczęciem nauki w szkole. Spośród 35 badanych przez autorkę opisywanych testów klas pierwszych w 25 (71,43%) zbadano gotowość szkolną u wszystkich uczniów. W 9 (25,71%) klasach przebadano połowę i mniej niż połowę uczniów pod kątem osiągnięcia dojrzałości szkolnej, a w przypadku 1 klasy (2,86%) żaden jej uczeń nie miał wykonanego takiego badania. Problem również stanowi metoda diagnozowania i stosowane narzędzia. Narzędzia diagnostyczne opracowane przez autorkę niniejszego zestawu całkowicie uwzględniają nową podstawę programową wychowania przedszkolnego zawartą w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Narzędzia te badają następujące aspekty przygotowania dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej: - gotowość do uczenia się matematyki - gotowość do nauki czytania i pisania - sprawność językową Poza tym przeprowadza się obserwację oraz wywiad środowiskowy, które zbierają informacje na temat zachowań dziecka w czasie badania, jego dojrzałości społecznej oraz warunków i okoliczności towarzyszących osiąganiu gotowości szkolnej. Proponuje się też orientacyjne badanie lateralizacji. Większość zadań stawianych dziecku nie wymaga od niego odbierania mowy w jakiejkolwiek formie ani mówienia. Zadania przeznaczone dla dziecka są całkowicie bezsłowne. W razie trudności w rozumieniu poleceń rysunkowych dopuszcza się możliwość dokonania dodatkowego objaśnienia za pomocą sposobu porozumiewania się zrozumiałego dla dziecka (mowy ustnej, języka migowego, systemu językowo-migowego, gestów naturalnych, metody fonogestów lub innych metod). Wyjątek stanowi kwestionariusz sprawności językowej, którego zadaniem jest sprawdzenie, na ile poprawnie i w jakim zakresie badane dziecko posługuje się językiem polskim. Używa się tu mowy dźwiękowej i języka ojczystego. Kwestionariusz ten również służy do zbadania, czy dziecko porozumiewa się innymi metodami komunikacji, jakimi i w jakim zakresie. Narzędzia badawcze są proste w konstrukcji i łatwe w użyciu. Przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli. Powinni oni znać badane dziecko i mieć kontakt z jego rodziną. To znacznie ułatwi diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym słuchem. Zestaw prezentowanych narzędzi został zweryfikowany w praktyce, która wykazała, że doskonale się sprawdza. Jest atrakcyjny dla dzieci, prosty w obsłudze i sprawdza kluczowe umiejętności potrzebne dziecku do podjęcia nauki szkolnej.