Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 15,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,30 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz | Wydawca: Komlogo


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Kategorie: Afazja |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 14,29 zł | Kod kreskowy: 9788361339113
Rok wydania: 2017 | Oprawa: broszurowa" | Strony: 96 |


Ze wstępu: Prezentowana publikacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmujących się problematyką dzieci afatycznych. Specyficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i sprawności językowej, o którym mowa w podręczniku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towarzysząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedokształceniu mowy o typie afazji (specyficznym zaburzeniu języka) jest niewystarczająco rozpowszechniona wśród rodziców i nauczycieli. Ich rolą nie jest diagnozowanie, to pozostawiamy specjalistom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauważają trudności dziecka i w głównej mierze wspierają je na co dzień. Prezentowany poradnik jest próbą dialogu specjalistów z nauczycielami i rodzicami. Autorki dążyły do stworzenia przejrzystego i czytelnego obrazu dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Bardzo cennym fragmentem poradnika jest materiał przygotowany przez rodziców, którzy założyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część poradnika jest niezależna. Głos rodziców jest dowodem ich zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków oraz możliwości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że niniejsza publikacja nie rozwiąże wszystkich dotkliwych, praktycznych problemów związanych z nauczaniem i wspieraniem uczniów z tym zaburzeniem. Liczymy jednak na to, iż w niewielkim choćby stopniu pozwoli zrozumieć trudności dzieci i nauczyć się dostrzegać ich mocne strony. Wiemy przecież, że chcąc dziecku pomóc, musimy je poznać, zrozumieć i zaakceptować. Anna Paluch SPIS TREŚCI 1. Anna Paluch, WPROWADZENIE – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABURZENIU. 2. Izabela Jackowska, Katarzyna Komar, Katarzyna Świątkowska, SPECYFICZNE I NIESPECYFICZNE OBJAWY NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI 3. Jadwiga Polakiewicz, WARUNKI EFEKTYWNEJ EDUKACJI DZIECI AFATYCZNYCH 4. Jadwiga Polakiewicz, TRUDNOŚCI SZKOLNE DZIECI AFATYCZNYCH – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI 5. Mariola Słupek, „NIEZBĘDNIK” NAUCZYCIELA W PRACY Z DZIECKIEM AFATYCZNYM 6. Katarzyna Gorzko, Anna Paluch, Anna Pasek, JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA LUB ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKA I MOWY DZIECKA. KOLEJNE KROKI – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 7. Elżbieta Drewniak-Wołosz, WSTĘP DO STUDIÓW ZABURZENIA DZIECI AFATYCZNYCH 8. Izabela Jackowska, PIOTRUŚ – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ EKSPRESJI MOWY 9. Katarzyna Świątkowska, ANIA – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ PERCEPCJI MOWY 10. Katarzyna Komar, KRZYŚ – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ PERCEPCJI MOWY 11. SŁOWNICZEK TERMINÓW OPISUJĄCYCH ISTOTNE OBJAWY WYSTĘPUJĄCE U DZIECI Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI 12. ZALECANA LITERATURA 13. NOTKI O AUTORACH 14. OPINIE I DOŚWIADCZENIA RODZICÓW 15. EDUKACJA DZIECKA Z AFAZJĄ 16. PRZYKŁADOWE OPINIE RODZICÓW W CAŁOŚCI 17. NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ DZIECI Z AFAZJĄ