Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 26,25 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,53 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Bożenna Odowska-Szlachcic | Wydawca: Harmonia


Dostępność: Wysoka


Kategorie: Integracja sensoryczna | Logopedia | Rozwój mowy |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 25,00 zł | Kod kreskowy: 9788371344022
Rok wydania: 2016 | Wydanie: 4 | Oprawa: miękka | Strony: 156 |


Książka ta przeznaczona jest dla terapeutów integracji sensorycznej. W przystępny, a jednocześnie fachowy sposób Autorka wyjaśnia, na czym polegają uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, z jakimi dysfunkcjami się one wiążą i jak się przejawiają. W książce znajduje się też dokładny opis metody integracji sensorycznej oraz wyjaśnienie, na czym polega jej skuteczność. Autorka skupia się na opisie zaburzeń mowy i dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, mózgowym porażeniem dziecięcym i upośledzeniem umysłowym. W drugiej części książki znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania metody SI w pracy z dzieckiem, m.in. opisy konkretnych dysfunkcji i bogaty zbiór korygujących je ćwiczeń. Spis treści: CZĘŚĆ I. Teoretyczne aspekty metody integracji sensorycznej w stymulacji rozwoju mowy Rozdział 1. Charakterystyka i ocena zaburzeń w rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego 1.1. Podstawy rozwoju mowy i ocena umiejętności komunikacyjnych 1.2. Charakterystyka mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego Rozdział 2. Metoda integracji sensorycznej 2.1. Historia powstania metody i jej podstawowe założenia 2.2. Przyczyny zaburzeń procesów integracji sensorycznej i zakres stosowania metody integracji sensorycznej 2.3. Charakterystyka podstawowych systemów zmysłowych 2.4. Metodologiczne założenia teorii integracji sensorycznej 2.5. Poziomy integracji sensorycznej a rozwój mowy 2.6. Diagnoza procesów integracji sensorycznej 2.7. Terapia procesów integracji sensorycznej Rozdział 3. Wczesne wykrywanie zaburzeń w komunikacji i dysfunkcji oralno-twarzowych w oparciu o metodę integracji sensorycznej 3.1. Znaczenie mechanizmów odruchowych w rozwoju mowy 3.2. Rola raczkowania w procesie rozwoju mowy i w kształtowaniu się funkcji wzrokowych 3.3. Znaczenie układu limbicznego, zmysłu powonienia i smaku w rozwoju mowy 3.4. Charakterystyka i rozpoznawanie zaburzeń oralno-twarzowych 3.5. Ocena funkcji percepcyjno-motorycznych (wskaźniki rozwojowe) 3.6. Reakcje na bodźce sensoryczne pod kątem diagnozy i terapii zaburzeń w zakresie komunikacji 3.7. Kwestionariusz rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych u dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego powyżej 3. roku życia Rozdział 4. Charakterystyka i zaburzenia mowy oraz dysfunkcje procesów integracji sensorycznej u dzieci z chorobami układu nerwowego 4.1. Uwarunkowania zaburzeń mowy u dzieci z chorobami układu nerwowego 4.2. Zaburzenia procesów integracji sensorycznej u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego 4.3. Charakterystyka i zaburzenia mowy u dzieci z zespołem Downa 4.4. Charakterystyka i zaburzenia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym 4.5. Charakterystyka i zaburzenia mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym 4.6. Charakterystyka i zaburzenia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo 4.7. Ogólne cele i kierunki wspomagania rozwoju mowy czynnej CZĘŚĆ II. Praktyczne zastosowanie metody SI w stymulacji rozwoju mowy Rozdział 5. Wybrane aspekty terapii integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy 5.1. Rozwijanie komunikacji niewerbalnej – ćwiczenia wspomagające (w oparciu o metodę Weroniki Sherborne) 5.2. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne 5.3. Propozycje ćwiczeń normalizujących bazowe systemy zmysłowe 5.4. Przejawy i terapia zachowań stereotypowych 5.5. Techniki terapeutyczne stymulujące systemy zmysłowe i wspomagające rozwój mowy 5.6. Ogólne zasady optymalizacji poziomu aktywności sensorycznej Rozdział 6. Sensomotoryczna stymulacja systemów zmysłowych, sfery oralnej i narządów artykulacyjnych 6.1. Ogólny zakres wspomagania rozwoju mowy – techniki terapeutyczne stymulujące bazowe systemy zmysłowe 6.2. Stymulacja sensomotoryczna sfery oralno-twarzowej 6.3. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego 6.4. Ćwiczenia oddechowe bierne i czynne 6.5. Nadmierne ślinienie się – strategie terapeutyczne 6.6. Wspomaganie i rozwój mowy czynnej 6.7. Przykładowa sekwencja domowego programu wspomagającego komunikację werbalną 6.8. Zestawy ćwiczeń do wielozmysłowej stymulacji sensorycznej 6.9. Wskazówki dla terapeutów, logopedów i rodziców