Szanowni Państwo, w wypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z IPE/SPE finansowanych z dotacji celowej MEiN lub wyprawki szkolnej zapraszamy do serwisu www.DotacjeCelowe.pl.

LOGOPEDIA – Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki

Wróć do wyników wyszukiwania | Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 55,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 1,10 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Milewski Stanisław | Wydawca: Harmonia


Księgarnia prowadzi sprzedaż tylko publikacji Wydawnictwa APS i wybranych innnych tytułów. Pełna oferta dotycząca Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych dostępna jest w serwisie www.DotacjeCelowe.pl.

Kategorie: Logopedia |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 52,38 zł | Kod kreskowy: 9788377440179
Rok wydania: 2013 | Oprawa: twarda | Strony: 480 |


Redakcja naukowa:Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-BrayNiniejsza publikacja prezentuje interdyscyplinarne podejście do logopedii. Poszczególne rozdziały, których autorami są zarówno teoretycy, jak i praktycy, poświęcone są historii i teorii logopedii, zagadnieniom patologii języka dzieci, zaburzeniom mowy o podłożu neurologicznym, problemom związanym z czytaniem i pisaniem, surdologopedii oraz tematowi wykorzystania komputera w praktyce terapii mowy. „Logopedia – wybrane aspekty historii, teorii i praktyki” to pierwszy tom serii Logopedia XXI Wieku, wydany dzięki współpracy Harmonii Universalis i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.Rozdział 1Stanisław MilewskiTrzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim Rozdział 2Danuta Emiluta-RozyaHistoria logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Rozdział 3Ewa Hartman, Urszula BartosiewiczInterdyscyplinarność logopedii – szkoła wrocławska Rozdział 4Stanisław GrabiasO ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania Rozdział 5Maria Kielar-TurskaSprawności językowe i komunikacyjne a inne funkcje psychiczne Rozdział 6Edward ŁuczyńskiGramatyka a logopedia Rozdział 7Danuta Pluta-WojciechowskaPatofonetyka – nowy przedmiot kształcenia czy nowe ujęcie „starych tematów”? Rozdział 8Barbara KamińskaMiejsce logopedii artystycznej w systemie kształcenia logopedów Rozdział 9Jacek Jarosław Błeszyński, Agnieszka Hamerlińska-LateckaRodzic czynnikiem warunkującym skuteczność terapii logopedycznej Rozdział 10Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-BraySLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy Rozdział 11Joanna GrubaModel lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym - analiza badań Rozdział 12Ewa BinkuńskaProcesy definiowania u dzieci cztero-, sześcio- i ośmioletnich Rozdział 13Alina MaciejewskaSprawność definiowania w rozwoju mowy i niektórych jej zaburzeniach Rozdział 14Marta WysockaPercepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań dzieci pięcio-siedmioletnich Rozdział 15Anna Walencik-TopiłkoĆwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej – wskazówki metodyczne oraz omówienie przykładów Rozdział 16Małgorzata Rocławska-DanilukLogopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej Rozdział 17Dariusz Okrzesik, Joanna Piórko, Barbara MakarczukLogopedyczne badania przesiewowe 6-latków – Sopot 2004–2010 Rozdział 18.Róża SobocińskaDobór metody w terapii osób jąkających sięDodatek – Elżbieta Haponiuk, Róża Sobocińska, Halina WaszczukSytuacja terapeutyczna osób jąkających się w odniesieniu do ich wieku Rozdział 19Anna KołaczkowskaLogopeda w ogrodzie kultury Rozdział 20Jolanta PanasiukPrzeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją Rozdział 21Aneta DomagałaSprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne Rozdział 22Urszula MireckaOcena płaszczyzny suprasegmentalnej ciągu fonicznego w dyzartrii Rozdział 23Elżbieta M. MinczakiewiczNabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą okołoporodowych urazów i uszkodzeń neurologicznych Rozdział 24Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ewa CzaplewskaDzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka Rozdział 25Mirosław MichalikBudowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym Rozdział 26Izabela Olejniczak-Pachulska, Katarzyna UrbańskaPowodzenie terapii osób z afazją a wsparcie systemowe Rozdział 27Ewa Bartczak, Jan KochanowskiAfazja wzgórzowa. Opis przypadku Rozdział 28Jagoda CieszyńskaZaburzenia linearności - podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu Rozdział 29Maria Przybysz-PiwkoAspekt logopedyczny w opisie i interpretacji błędów w pisaniu jako jednej z form komunikacji językowej Rozdział 30Aneta Domagała, Urszula MireckaAnaliza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat Rozdział 31Marta KorendoDysleksja paradygmatyczna i syntagmatyczna – przykłady błędów w zapisach dzieci Rozdział 32Alicja GiermakowskaKształtowanie morfologicznej kompetencji językowej u dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania (profilaktyka/korekcja dysleksji i dysortografii) Rozdział 33Małgorzata Wizjan, Barbara OstapiukNiepowodzenia szkolne a glottodydaktyka. Studium przypadku Rozdział 34Ewa Muzyka-FurtakTerapia surdologopedyczna w ujęciu komunikacyjnym Rozdział 35Zdzisława Orłowska-PopekTrudności uczniów niesłyszących w językowym opisie uczuć Rozdział 36Helena Liwo(Nie)słyszący jako wyzwanie dla współczesnej surdologopedii Rozdział 37Katarzyna SzadyWykorzystanie autorskich programów w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych Rozdział 38Joanna JatkowskaLogopedia w internecie