Indywidualne programy edukacyjne IV etapu

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 14,50 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 0,58 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Renata Naprawa, Alicja Tanajewska | Wydawca: Harmonia


Dostępność: Wysoka


Kategorie: Niepełnosprawność intelektualna | Programy edukacyjne i terapeutyczne | Specjalne potrzeby edukacyjne |
Stawka VAT: 5% | Cena netto: 13,81 zł | Kod kreskowy: 9788371348174


Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalistach pracujących z uczniami z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, a także studentach pedagogiki specjalnej. Proponowany program umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwala na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiałów, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania. Ze względu na specyfikę zaburzeń w upośledzeniu umysłowym stopnia umiarkowanego układ treści ma charakter spiralny, czyli do poszczególnych cykli tema-tycznych powraca się, aby je pogłębić, zwiększając zakres wiedzy i opanowania umiejętności. Niniejsza publikacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku oraz z dnia 30 kwietnia 2013 roku.