Wskazówka Kategoryzacja tematyczna - Rzeczowniki Etap 2

Wróć do pełnej listy produktów

Nasza cena: 55,00 zł
Twój rabat na kolejne zakupy: 1,10 zł Zobacz, jak wykorzystać rabat?
Autor: Agnieszka Bala | Wydawca: Arson


Dostępność: Wysoka


Seria: Wskazówka
Kategorie: Afazja | Agnieszka Bala | Autyzm i zespół Aspergera | Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia | Edukacja ogólnorozwojowa | Logopedia | Pomoce dydaktyczne | Specjalne potrzeby edukacyjne | Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji |
Stawka VAT: 23% | Cena netto: 44,72 zł | Kod kreskowy: 5907763600599


Umiejętność kategoryzowania to zdolność dostrzegania cech wspólnych i różnicujących przedmioty, łączenia ich według jakiejś cechy, porządkowania według pewnych zasad. Dzięki tej umiejętności dzieci odkrywają istniejący porządek w świecie, poznają go. Uczą się że istnieją reguły w odniesieniu do przedmiotów, obrazków oraz elementów językowych. Dzięki kategoryzacji dzieci uczą się reguł społecznych i językowych. Kategoryzacja przyczynia się do rozwoju inteligencji i jest wyznacznikiem stopnia sprawności inteligencji. Dokonywanie kategoryzacji odbywa się na podstawie tworzenia kategorii poprzez wykrycie cechy wspólnej elementów, włączenie przedmiotu do kategorii poprzez dostrzeżenie różnic lub braków podanych elementów, wyłączenie przedmiotu z kategorii poprzez dostrzeżenie różnic lub braków podanych elementów. Ćwiczenia rozwijają umiejętność: - dostrzegania cech wspólnych, - dostrzegania cech różnicujących, - odkrywania porządku w świecie, - odkrywania reguł językowych. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci: - autystycznych,- zespołem Aspergera, - alalią, - afazją, - opóźnionym rozwojem mowy, - zagrożonych dysleksją. Materiał przeznaczony jest dla: - logopedów, - pedagogów, - psychologów, - terapeutów, - nauczycieli, - rodziców. Zestaw zawiera: - 90 elementów z twardej tektury w kolorze - instrukcję, woreczek - pudełko tekturowe